Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice www.delboy.ba automatski prihvaćate sva aktuelna pravila korištenja. Pravno lice Delboy d.o.o. Zenica kao vlasnik web stranice na web adresi www.delboy.ba zadržava autorska prava na sadržaj koji se nalazi na web stranici. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole Delboy d.o.o Zenica. Sadržaj na web stranici zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i ostalim vezanim pravima BiH u ovom slučaju u korist Delboy d.o.o Zenica. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prepis, distribuiranje, objavljivanje itd.) bez izričitog odobrenja Delboy d.o.o. Zenica, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete zakonskim sankcijama.