Tečni sapuni i paste

Tečni sapuni se uglavnom koriste kao sredstvo za površinsko pranje i čišćenje ruku i tijela.

Paste za pranje ruku se koriste uglavnom za uklanjanje odnosno čišćenje težih nečistoća i prljavština sa ruku i tijela. Obično sadrže tenzide i glicerin za zaštitu ruku, te sitnu piljevinu kao abraziv. Paste za pranje ruku se korite u malim količinama, praktične su je ne začepljuju odvode.